Wilsverklaring Opstellen: Informatie en Stappen

Wat is een Wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een officieel document waarin u uw medische wensen vastlegt voor situaties waarin u niet meer in staat bent om deze zelf te uiten. Dit kan betrekking hebben op behandelingen die u wel of niet wenst te ontvangen, reanimatie, orgaandonatie, en euthanasie.

Waarom een Wilsverklaring Opstellen?

1. Zelfbeschikking

Een wilsverklaring geeft u controle over uw medische zorg, zelfs als u niet meer in staat bent om uw wensen kenbaar te maken. Het zorgt ervoor dat uw persoonlijke keuzes worden gerespecteerd.

2. Duidelijkheid voor Naasten en Zorgverleners

Door uw wensen duidelijk vast te leggen, voorkomt u onzekerheid en mogelijke conflicten tussen familieleden en zorgverleners. Dit biedt houvast en rust in moeilijke tijden.

3. Juridische Zekerheid

Een goed opgestelde wilsverklaring kan juridische complicaties voorkomen en zorgt ervoor dat uw wensen juridisch erkend worden.

Hoe Stelt U een Wilsverklaring Op?

1. Overweeg Uw Wensen

Denk goed na over wat u wilt vastleggen in uw wilsverklaring. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Reanimatie: Wilt u gereanimeerd worden in geval van een hartstilstand?
  • Behandelverboden: Zijn er behandelingen die u absoluut niet wilt ondergaan?
  • Palliatieve Zorg: Wat zijn uw wensen met betrekking tot pijnbestrijding en comfortzorg?

2. Bespreek Uw Wensen met een Arts

Het is belangrijk om uw wensen te bespreken met uw arts. Zij kunnen u adviseren over de medische mogelijkheden en beperkingen.

3. Schrijf Uw Wilsverklaring

Zorg ervoor dat uw wilsverklaring duidelijk en gedetailleerd is. Gebruik heldere taal en wees specifiek over de situaties waarin uw wensen van toepassing zijn.

4. Gebruik Voorbeeldteksten

Voorbeeldteksten kunnen u helpen bij het formuleren van uw wilsverklaring. Deze teksten bieden een goede basis en zorgen ervoor dat uw document juridisch correct is.

5. Laat Uw Wilsverklaring Bekrachtigen

Hoewel het niet verplicht is, kan het nuttig zijn om uw wilsverklaring door een notaris te laten bekrachtigen. Dit geeft extra juridische zekerheid.

6. Informeer Uw Naasten en Huisarts

Zorg ervoor dat uw naasten en uw huisarts op de hoogte zijn van uw wilsverklaring en weten waar het document zich bevindt. Dit voorkomt verwarring en zorgt ervoor dat uw wensen worden gerespecteerd.

Juridische Aspecten van een Wilsverklaring

Wettelijke Status

In Nederland heeft een wilsverklaring geen bindende juridische status, maar het is een belangrijk document dat artsen en naasten zoveel mogelijk zullen respecteren. Zorg ervoor dat uw wilsverklaring voldoet aan de wettelijke eisen om zo veel mogelijk juridische zekerheid te bieden.

Herziening en Actualisatie

Het is verstandig om uw wilsverklaring regelmatig te herzien en bij te werken, bijvoorbeeld om de vijf jaar, of wanneer uw medische situatie verandert. Dit zorgt ervoor dat het document uw actuele wensen blijft weerspiegelen.

Veelgestelde Vragen over Wilsverklaring Opstellen

Kan ik Mijn Wilsverklaring Wijzigen?

Ja, u kunt uw wilsverklaring op elk moment wijzigen of intrekken. Bespreek de wijzigingen met uw arts en zorg ervoor dat de nieuwe versie gedocumenteerd wordt.

Is een Wilsverklaring Verplicht?

Nee, een wilsverklaring is niet verplicht, maar het wordt sterk aanbevolen om uw wensen vast te leggen om onduidelijkheid en juridische complicaties te voorkomen.

Wat als Mijn Arts Weigert Mijn Wensen Uit Te Voeren?

Een arts kan besluiten om bepaalde wensen uit uw wilsverklaring niet uit te voeren, bijvoorbeeld als deze in strijd zijn met de medische ethiek of wetgeving. In zo’n geval kunt u op zoek gaan naar een andere arts die uw wensen wel wil respecteren.