Wilsverklaring niet reanimeren

Wat is een wilsverklaring niet reanimeren?

Een “wilsverklaring niet reanimeren” is een document waarin iemand aangeeft dat zij niet gereanimeerd wil worden in geval van hartstilstand of een andere situatie waarbij de hartslag of ademhaling ophoudt. Dit document legt de wensen van de persoon vast en kan worden gebruikt door artsen of andere medische professionals om te bepalen hoe ze moeten handelen in noodsituaties. Een wilsverklaring om niet te reanimeren is in Nederland niet bindend, maar wordt wel als richtinggevend beschouwd. Artsen zijn verplicht om rekening te houden met de wensen van de patiënt en deze zoveel mogelijk uit te voeren. Als de arts niet in staat is de wensen van de patiënt uit te voeren, bijvoorbeeld vanwege medische redenen, dan moet hij dit aan de patiënt of diens vertegenwoordiger uitleggen en hen informeren over de alternatieven. Het is daarom belangrijk om regelmatig over dit onderwerp te praten met een arts en zo nodig de wilsverklaring bij te werken.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)