Wilsverklaring Huisarts: Wat U Moet Weten

Wat is een Wilsverklaring bij de Huisarts?

Een wilsverklaring bij de huisarts is een document waarin u uw medische wensen en voorkeuren vastlegt voor situaties waarin u niet meer in staat bent om deze zelf kenbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over reanimatie, orgaandonatie, of specifieke behandelingen die u wel of niet wenst te ontvangen.

Waarom een Wilsverklaring bij de Huisarts?

1. Zelfbeschikking

Met een wilsverklaring zorgt u ervoor dat uw wensen gerespecteerd worden, ook als u zelf niet meer kunt communiceren. Dit geeft u controle over uw medische zorg en het einde van uw leven.

2. Duidelijkheid voor Naasten en Zorgverleners

Een duidelijke wilsverklaring voorkomt onzekerheden en mogelijke conflicten tussen uw familieleden en zorgverleners. Het biedt houvast en duidelijkheid in emotioneel beladen situaties.

3. Juridische Zekerheid

Door uw wilsverklaring bij uw huisarts te deponeren en eventueel te laten bekrachtigen door een notaris, vergroot u de juridische geldigheid van het document.

Hoe Stelt U een Wilsverklaring Op?

1. Bespreek Uw Wensen

Voordat u een wilsverklaring opstelt, is het belangrijk om uw wensen te bespreken met uw huisarts. Uw arts kan u informeren over de medische en juridische mogelijkheden en beperkingen.

2. Schrijf Uw Wensen Duidelijk Op

Uw wilsverklaring moet helder en gedetailleerd zijn. Vermeld specifieke situaties zoals:

  • Reanimatie: Wel of niet gereanimeerd willen worden.
  • Behandelverboden: Bepaalde behandelingen wel of niet willen ondergaan.
  • Palliatieve Zorg: Voorkeuren voor pijnbestrijding en comfortzorg.

3. Gebruik Voorbeeldteksten

Er zijn diverse voorbeeldteksten beschikbaar die u kunt gebruiken om uw wilsverklaring op te stellen. Deze kunnen u helpen om uw wensen juridisch correct te formuleren.

4. Bekrachtiging door een Notaris

Hoewel niet verplicht, kan het nuttig zijn om uw wilsverklaring door een notaris te laten bekrachtigen. Dit geeft extra juridische zekerheid.

5. Informeer Uw Naasten en Huisarts

Zorg ervoor dat uw naasten en uw huisarts op de hoogte zijn van uw wilsverklaring en weten waar het document zich bevindt. Dit voorkomt verwarring en zorgt ervoor dat uw wensen worden gerespecteerd.

Juridische Aspecten van een Wilsverklaring bij de Huisarts

Wettelijke Status

In Nederland heeft een wilsverklaring geen bindende juridische status, maar het is een belangrijk document dat de arts en naasten zoveel mogelijk zullen respecteren. De arts moet de wilsverklaring in acht nemen bij het nemen van medische beslissingen.

Herziening en Actualisatie

Het is verstandig om uw wilsverklaring regelmatig te herzien en bij te werken, bijvoorbeeld om de vijf jaar, of wanneer uw medische situatie verandert. Dit zorgt ervoor dat het document uw huidige wensen blijft weerspiegelen.

Veelgestelde Vragen over Wilsverklaring Huisarts

Wat als mijn Wensen Veranderen?

U kunt uw wilsverklaring op elk moment wijzigen of intrekken. Bespreek de wijzigingen met uw huisarts en zorg ervoor dat de nieuwe versie gedocumenteerd wordt.

Is een Wilsverklaring Verplicht?

Nee, een wilsverklaring is niet verplicht, maar het wordt sterk aanbevolen om uw wensen vast te leggen om onduidelijkheid en juridische complicaties te voorkomen.

Kan Mijn Huisarts Euthanasie Uitvoeren op Basis van Mijn Wilsverklaring?

Een wilsverklaring kan aangeven dat u euthanasie wenst, maar uw huisarts is niet verplicht om deze uit te voeren. De arts moet zich houden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen en kan euthanasie weigeren als er twijfel bestaat over de situatie of de geldigheid van de verklaring.