Beslissing medische behandeling

Wie beslist over een medische behandeling?

De beslissing over een medische behandeling wordt genomen door de patiënt zelf, indien hij of zij in staat is om de beslissing te nemen. Als de patiënt niet in staat is om een beslissing te nemen, beslist een wettelijk vertegenwoordiger, zoals een ouder, partner of verzorger. Als er geen wettelijk vertegenwoordiger is, wordt de beslissing genomen door artsen in samenspraak met familie of verzorgers, rekening houdend met de wensen en waarden van de patiënt, zoals vastgelegd in een eventuele voorafgaande wil of in gezamenlijke overleg.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)