WGBO niet reanimeren

Hoe werkt WGBO niet reanimeren?

Het WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) regelt de verhouding tussen patiënten en artsen als het gaat om medische behandelingen. De wet stelt dat patiënten het recht hebben om te beslissen over hun eigen behandeling en dat artsen deze beslissingen moeten respecteren.

In het geval van een beslissing om niet te worden gereanimeerd, moet deze beslissing door de patiënt zelf of, indien de patiënt dit niet zelf kan, door een vertegenwoordiger worden genomen. De artsen moeten deze beslissing respecteren en vastleggen in de medische dossiers. Als een patiënt een beslissing neemt om niet te worden gereanimeerd, moet de arts de patiënt informeren over de mogelijke gevolgen hiervan en de patiënt de gelegenheid geven om zijn of haar beslissing te herzien.

Het is belangrijk om te weten dat het WGBO alleen geldt voor beslissingen over medische behandelingen en niet voor andere beslissingen, zoals het verlenen van machtigingen voor organen- of weefseldonatie. In het geval van niet-reanimeren, is het verstandig om de beslissing vast te leggen in een testament of andere formele verklaring, zodat deze in noodsituaties duidelijk is.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)