Wettelijke vereisten niet reanimeren verklaring

In Nederland zijn er verschillende vereisten voor het opstellen en ondertekenen van een geldige niet-reanimeren verklaring:

  1. De verklaring moet schriftelijk zijn en door de persoon zelf ondertekend.
  2. De verklaring moet specifiek en uitdrukkelijk verklaren dat men geen reanimatie wil.
  3. De verklaring moet opgesteld zijn wanneer de persoon nog in staat is om zijn of haar wil uit te drukken en in goede gezondheid is.
  4. De verklaring moet door een arts worden beoordeeld en vastgelegd in de medische dossiers.

Het is aanbevolen dat de verklaring wordt geregistreerd bij het Centraal Register Wilsverklaringen of in een andere geschikte databank. Op deze manier kunnen artsen en andere verzorgers snel en gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie in noodsituaties.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)