DNR codes

Welke DNR codes zijn er?

Er zijn verschillende codes voor DNR (Do Not Resuscitate) verklaringen, afhankelijk van de regio en het soort instelling. Hier zijn enkele van de meest voorkomende DNR codes:

  1. DNR Comfort Care: Dit betekent dat er geen pogingen gedaan worden om de patiënt te reanimeren, maar dat er wel pijnbestrijding en andere comfortzorgen worden verleend.
  2. DNR Full Code: Dit betekent dat er geen pogingen gedaan worden om de patiënt te reanimeren, ook niet met behulp van medische interventies zoals defibrillatie of beademing.
  3. DNR with CPR: Dit betekent dat er geen pogingen gedaan worden om de patiënt te reanimeren, behalve als er sprake is van specifieke omstandigheden die door de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger zijn vastgesteld.
  4. DNR for Cardiac Arrest: Dit betekent dat er geen pogingen gedaan worden om de patiënt te reanimeren in geval van een hartstilstand, maar wel in andere situaties.
  5. DNR Limited: Dit betekent dat er beperkte pogingen gedaan worden om de patiënt te reanimeren, zoals bijvoorbeeld alleen beademing of defibrillatie.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat de specifieke codes voor DNR verklaringen kunnen verschillen per regio en instelling. Het is daarom aanbevolen om zorgverleners en patiënten te raadplegen over de geldende codes en de betekenis ervan in hun specifieke situatie.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)