Wel of niet reanimeren

Reanimeren kan levens redden, maar het kan ook zorgen voor onnodig lijden en een lagere kwaliteit van leven voor de patiënt. Het is daarom belangrijk om na te denken over uw wensen omtrent reanimatie en deze vast te leggen in een wilsverklaring.

Wat is reanimatie?

Reanimatie is een procedure waarbij medische professionals proberen om het hart en de ademhaling van een patiënt weer op gang te brengen wanneer deze gestopt zijn. Reanimatie omvat vaak het toedienen van medicijnen, het gebruik van een defibrillator om het hart weer op gang te brengen en het inbrengen van een tube in de keel om de luchtwegen vrij te maken.

Wanneer wordt er wel of niet gereanimeerd?

In Nederland hebben patiënten het recht om te beslissen over hun eigen medische behandeling, inclusief reanimatie. Als u ervoor kiest om niet gereanimeerd te willen worden, dan moet het medisch team zich aan deze wens houden. Het is belangrijk om na te denken over uw keuze om wel of niet gereanimeerd te willen worden.

Wat zijn de voor- en nadelen van reanimatie?

Reanimatie kan levens redden en soms zelfs leiden tot volledig herstel. Echter, reanimatie kan ook gepaard gaan met pijnlijke en invasieve procedures en kan leiden tot ernstige schade aan organen en weefsels. Als reanimatie succesvol is, kan de patiënt nog steeds een verlaagde levensverwachting hebben en/of een lagere kwaliteit van leven.

Aan de andere kant kan het afzien van reanimatie ervoor zorgen dat de patiënt op een natuurlijke manier kan overlijden zonder onnodig lijden en medische interventies die de kwaliteit van leven verminderen.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)