Kosten wilsverklaring

Wat kost een wilsverklaring?

In Nederland is het opstellen van een negatieve wilsverklaring, ook wel een “Do Not Resuscitate” (DNR) verklaring genoemd, in principe gratis. Artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals zijn verplicht om de wensen van de patiënt te respecteren en een negatieve wilsverklaring op te stellen en te registreren zonder kosten.

Er zijn echter soms situaties waarin er extra kosten zijn, zoals het opstellen van een notariële akte of de verificatie van de wilsverklaring door een onafhankelijke arts. Deze kosten kunnen variëren en moeten besproken worden met de betrokken instanties.

In elk geval is het belangrijk om te weten dat de kosten van de wilsverklaring niet relevant zijn als het gaat om het respecteren van de wensen van de patiënt en de zorg voor de patiënt. Het is altijd het belangrijkste om te zorgen dat de wensen en rechten van de patiënt worden gerespecteerd.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)