Verschil wilsverklaring en euthanasieverzoek

Wat is het verschil tussen een wilsverklaring en een euthanasieverzoek?

Een wilsverklaring en een euthanasieverzoek zijn twee verschillende documenten die betrekking hebben op medische beslissingen en de wensen van de patiënt.

Een wilsverklaring is een document waarin een persoon aangeeft wat zijn of haar medische behandelwensen zijn in geval van ziekte, ongeval of bewusteloosheid. Hierin kan bijvoorbeeld worden aangegeven of de persoon wel of niet gereanimeerd wil worden en of hij of zij bepaalde medische behandelingen wel of niet wil ondergaan.

Een euthanasieverzoek is een verzoek om actief te helpen bij het beëindigen van het leven van een patiënt die lijdt aan een ondraaglijke en uitzichtloze aandoening. Dit is in Nederland enige tijd geleden geregeld door de Wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het opstellen en registreren van een wilsverklaring en een euthanasieverzoek zeer zorgvuldig en met de nodige deskundigheid moeten worden aangepakt. Het is aan te raden om de hulp van een arts of specialist in te roepen.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)