Verschil positieve en negatieve wilsverklaring

Wat is het verschil tussen een positieve en negatieve wilsverklaring?

Een positieve wilsverklaring betekent dat iemand in geval van hartstilstand wil dat er reanimatie-pogingen worden ondernomen om hen weer tot leven te brengen. Hierbij worden bijvoorbeeld technieken als reanimatie, elektrochirurgie of defibrillatie toegepast.

Een negatieve wilsverklaring betekent dat iemand in geval van hartstilstand niet wil dat er reanimatie-pogingen worden ondernomen. Dit wordt ook wel “niet reanimeren” of “Do Not Resuscitate” (DNR) genoemd. In een dergelijke situatie zullen zorgverleners zich houden aan de wens van de patiënt en niet proberen hen weer tot leven te brengen.

Het is belangrijk om duidelijk te maken wat iemands wensen zijn in geval van hartstilstand, door middel van een wilsverklaring. Hiermee wordt voorkomen dat er in zo’n situatie onnodige of ongewenste handelingen worden verricht.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)