Wat is een wilsverklaring?

Wat is een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een officieel, schriftelijk document waarin iemand duidelijk maakt welke medische behandelingen hij of zij wel of niet wil ondergaan in het geval dat hij of zij niet meer in staat is om beslissingen te nemen over zijn of haar eigen gezondheidszorg. Een wilsverklaring is ook bekend als een living will, advanced directive of healthcare proxy.

Een wilsverklaring bevat informatie over de specifieke behandelingskeuzes van een persoon en geeft richtlijnen aan het medische personeel over hoe ze moeten handelen in situaties waarin de persoon niet in staat is om beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld, de persoon kan aangeven dat hij of zij geen beademing, kunstmatige voeding of bepaalde medicijnen wil ondergaan.

Een wilsverklaring is belangrijk omdat het zorgt voor duidelijkheid en beschermt de rechten en wensen van de persoon in kwestie, zelfs als hij of zij niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Het is belangrijk om te weten dat de wilsverklaring niet bindend is en niet noodzakelijkerwijs bepalend is voor de uiteindelijke beslissing over medische behandeling. Het medische personeel zal altijd de meest ethische en humane aanpak kiezen, rekening houdend met de wensen en belangen van de patiënt.

Het is belangrijk om te weten dat wilsverklaringen wettelijk erkend zijn in veel landen en soms verplicht gesteld worden door wetgeving. Het is ook aan te raden om een wilsverklaring op te stellen als je ouder bent of als je een ernstige medische aandoening hebt.

Een wilsverklaring is een persoonlijk en belangrijk document dat iemands wensen en rechten beschermt in gevallen waarin hij of zij niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen wat je in een wilsverklaring opneemt en om je document op te stellen met de hulp van een arts, advocaat of een andere professionele begeleider.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)