NTBR

Wat is NTBR?

NTBR is een afkorting van “Not To Be Resuscitated”, wat betekent dat iemand in geval van hartstilstand niet gereanimeerd wil worden. Het is een soort verklaring waarin de patiënt aangeeft dat zij geen medische bijstand willen bij een hartstilstand, zoals bijvoorbeeld een reanimatie. Deze verklaringen zijn bedoeld om te voorkomen dat iemand onnodig medische bijstand ondergaat en kunnen bijdragen aan een waardig levenseinde. Het is belangrijk om te onthouden dat deze verklaringen slechts richtinggevend zijn en niet altijd bindend. In sommige gevallen kunnen medische professionals besluiten om toch te proberen te reanimeren, afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)