DNR verklaring

Wat is een DNR verklaring?

DNR staat voor “Do Not Resuscitate”, wat betekent “niet reanimeren”. Een DNR verklaring is een schriftelijke uitspraak waarin iemand aangeeft dat hij of zij niet gereanimeerd wil worden in geval van een hartstilstand. Dit betekent dat er geen borstcompressies, beademing of defibrillatie zullen plaatsvinden als de patiënt hartstilstand krijgt.

Een DNR verklaring is bedoeld om te helpen bij het respecteren van de wensen van de patiënt, maar het is niet bindend voor zorgverleners. Zorgverleners kunnen besluiten om te reanimeren als ze redenen hebben om te geloven dat de patiënt op een andere manier geen uitdrukkelijk verzoek tot niet-reanimeren heeft gedaan.

Een DNR verklaring moet duidelijk worden vastgelegd in het medische dossier van de patiënt en moet regelmatig worden bijgewerkt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw DNR verklaring op de juiste manier wordt vastgelegd en geregistreerd.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)