Iemand reanimeren die niet gereanimeerd wil worden

Wat als je iemand reanimeert die niet gereanimeerd wil worden?

Als iemand ondanks een geldende niet-reanimeren verklaring gereanimeerd wordt, kan dit als een inbreuk op de persoonlijke autonomie en wensen van de patiënt worden beschouwd. Het kan ook een impact hebben op de fysieke en emotionele toestand van de patiënt.

In deze situaties is het belangrijk om de volgende stappen te volgen:

  1. Verklaring vaststellen: Zorgverleners moeten ervan op de hoogte zijn of de patiënt een geldende niet-reanimeren verklaring heeft.
  2. Communicatie met de familie: Het is belangrijk om de familie van de patiënt op de hoogte te stellen van het feit dat er ondanks de niet-reanimeren verklaring toch gereanimeerd is.
  3. Evaluatie van de situatie: De zorgverleners moeten evalueren of verdere behandelingen nodig zijn en of de patiënt in staat is om verder te herstellen.
  4. Documentatie: De redenen voor de reanimatie moeten worden vastgelegd in het medische dossier, evenals de verdere handelingen die zijn ondernomen.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat zorgverleners zich altijd moeten houden aan de ethische beginselen en de wet- en regelgeving in hun regio. Zorgverleners moeten ook altijd de belangen en wensen van de patiënt vooropstellen, zelfs als ze afwijken van de niet-reanimeren verklaring.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)