Wanneer niet reanimeren

Wanneer niet reanimeren: het is een lastige vraag die veel mensen zichzelf stellen. In sommige situaties kan reanimatie levensreddend zijn, maar in andere gevallen kan het juist meer kwaad dan goed doen.

Leeftijd en gezondheid

Een van de belangrijkste factoren die bepalen of reanimatie wel of niet gewenst is, is de leeftijd en de gezondheidstoestand van de patiënt. Oudere patiënten met chronische gezondheidsproblemen hebben vaak een verminderde overlevingskans na een reanimatie. Ook kan reanimatie leiden tot complicaties, zoals gebroken ribben, beschadigde organen of hersenletsel. Als de patiënt al een beperkte levensverwachting heeft, kan het soms beter zijn om af te zien van reanimatie.

Eindstadium van een terminale ziekte

Als een patiënt in het eindstadium van een terminale ziekte verkeert, kan het soms beter zijn om geen reanimatie toe te passen. Reanimatie kan de patiënt onnodig lijden en kan het proces van sterven vertragen. In plaats daarvan kan er gekozen worden voor palliatieve zorg, waarbij het comfort van de patiënt centraal staat.

Onomkeerbare aandoeningen

Als een patiënt lijdt aan een onomkeerbare aandoening, zoals een ernstige hersenbeschadiging, kan reanimatie geen effect hebben. In deze situaties kan reanimatie de patiënt alleen maar onnodig lijden bezorgen. Het is dan beter om af te zien van reanimatie en in plaats daarvan palliatieve zorg te bieden.

Wil van de patiënt

Als een patiënt aangeeft niet gereanimeerd te willen worden, moeten medische professionals deze wens respecteren. Dit kan worden vastgelegd in een wilsverklaring of door het dragen van een niet reanimeren penning.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)