Waarom niet reanimeren

Waarom of in welke situaties zou iemand niet gereanimeerd willen worden?

Er kunnen verschillende redenen of situaties zijn waarom iemand niet gereanimeerd wil worden. Hieronder staan enkele veelvoorkomende situaties:

  1. Wilsverklaring: Iemand kan een wilsverklaring hebben geschreven waarin staat dat hij of zij niet gereanimeerd wil worden in geval van hartstilstand.
  2. Ernstige ziekte: Iemand die lijdt aan een terminale ziekte kan hebben besloten om niet gereanimeerd te worden omdat verdergaande behandeling niet nuttig of nutteloos is.
  3. Kwaliteit van leven: Als iemand een slechte kwaliteit van leven verwacht als gevolg van de reanimatie, kan deze persoon besluiten om niet gereanimeerd te worden.
  4. Persoonlijke overtuiging: Sommige mensen hebben een persoonlijke overtuiging zoals religie of filosofische overtuigingen over de betekenis van leven en dood, en kunnen beslissen om niet gereanimeerd te willen worden.
  5. Financiële overwegingen: Reanimatie kan een zware financiële last zijn voor de patiënt en zijn of haar familie, en soms kiezen patiënten ervoor om geen reanimatie te willen om deze reden.

Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen het recht heeft om te beslissen of hij of zij gereanimeerd wil worden of niet, en deze wensen moeten worden gerespecteerd.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)