Negatieve wilsverklaring registreren

Waar kan een negatieve wilsverklaring worden geregistreerd?

In Nederland kun je een negatieve wilsverklaring, ook wel bekend als een DNR (Do Not Resuscitate) verklaring, bij verschillende instanties registreren. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende plaatsen waar een negatieve wilsverklaring geregistreerd kan worden:

  1. Ziekenhuis: Een negatieve wilsverklaring kan worden geregistreerd bij de patiëntendossier van een ziekenhuis, zodat zorgverleners op de hoogte zijn van de wensen van de patiënt ten aanzien van reanimatie.
  2. Huisarts: Een huisarts kan een negatieve wilsverklaring registreren in het medisch dossier van de patiënt, zodat deze informatie beschikbaar is bij andere medische instellingen.
  3. Verpleeghuis: Een negatieve wilsverklaring kan worden geregistreerd bij het verpleeghuis waar de patiënt verblijft, zodat zorgverleners op de hoogte zijn van de wensen van de patiënt ten aanzien van reanimatie.
  4. NHG-Patiëntenfolders: Sommige huisartsen maken gebruik van NHG-Patiëntenfolders, een digitaal systeem waarin medische informatie van patiënten wordt vastgelegd en gedeeld met andere zorgverleners. Hier kan een negatieve wilsverklaring ook worden opgenomen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de beschikbaarheid en toegang tot negatieve wilsverklaringen kunnen verschillen per regio en instelling. Het is aanbevolen om zorgverleners en patiënten te raadplegen over de geldende regels en de mogelijkheden voor het registreren van een negatieve wilsverklaring.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)