Voorbeeld niet reanimeren verklaring

Wat is een voorbeeld van een niet reanimeren verklaring?

Een voorbeeld van een verklaring niet reanimeren is als volgt:

“Ik, (naam), verklaar hierbij dat ik in geval van hartstilstand of een andere situatie waarbij mijn hartslag of ademhaling ophoudt, niet gereanimeerd wil worden. Ik verzoek hierbij aan alle medische hulpverleners om deze verklaring te respecteren en om geen middelen in te zetten om mijn hartslag of ademhaling te herstellen.

Deze verklaring is vastgelegd op (datum) en ik heb deze verklaring opgesteld en ondertekend na vrijwillig en bewust besluit. Ik heb kennis genomen van de gevolgen van mijn beslissing en ben me ervan bewust dat mijn hartslag of ademhaling als gevolg hiervan zullen stoppen en dat ik zal overlijden.”

Het is belangrijk om te weten dat de verklaring niet reanimeren formeel en juridisch niet bindend is in Nederland, en dat medische hulpverleners de verklaring zullen respecteren in geval van nood. Het is daarom aanbevolen om een formele verklaring op te stellen en op te bergen, samen met andere belangrijke medische documenten, om te waarborgen dat iemands wensen duidelijk zijn in geval van nood.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)