Verklaring niet reanimeren

Wat is een verklaring niet reanimeren?

Een “verklaring niet reanimeren” is een document waarin iemand aangeeft dat zij niet gereanimeerd wil worden in geval van hartstilstand of een andere situatie waarbij de hartslag of ademhaling ophoudt. Dit document legt de wensen van de persoon vast en kan worden gebruikt door artsen of andere medische professionals om te bepalen hoe ze moeten handelen in noodsituaties. In Nederland is een wilsverklaring niet automatisch bindend, maar het wordt wel zwaar meegewogen bij de beslissing om te reanimeren of niet. Artsen en verpleegkundigen zijn verplicht om rekening te houden met de wensen van de patiënt zoals die zijn vastgelegd in een wilsverklaring. Als de patiënt in staat is om zijn of haar wil uit te spreken en deze wil is duidelijk, moeten artsen en verpleegkundigen hiermee rekening houden. Echter, in uitzonderlijke situaties waarin de wens van de patiënt in strijd is met het belang van de patiënt, kan de behandelend arts besluiten om toch te reanimeren.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)