Rechtsgeldigheid tattoo niet reanimeren

Is een niet reanimeren tattoo rechtsgeldig?

Ja, een tattoo met de mededeling “niet reanimeren” is in Nederland rechtsgeldig. Dit betekent dat deze tattoo gerespecteerd moet worden door de medische professionals, tenzij er twijfel bestaat over de identiteit of de geestestoestand van de drager van de tattoo, of als er sprake is van andere ethische of wettelijke beperkingen. Het is altijd belangrijk om de wil van de patiënt te respecteren, en een tattoo met de mededeling “niet reanimeren” kan hiervoor als uitdrukking van deze wil worden beschouwd.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)