Recht op Waardig Sterven (RWS)

Wat is de vereniging Recht op Waardig Sterven?

De Vereniging Recht op Waardig Sterven (RWS) in België is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de verdediging van het recht op waardig sterven voor iedereen. Dit omvat onder meer het recht op een zo vrij en pijnloos mogelijke dood, zonder onnodige medische ingrepen of verlenging van lijden.

De vereniging richt zich op het bevorderen van een open en eerlijke discussie over het thema euthanasie en palliatieve zorg in België. Dit omvat onder meer het ondersteunen van mensen die overwegen om gebruik te maken van euthanasie en het verstrekken van informatie en advies over de verschillende opties voor een waardig levenseinde.

RWS werkt nauw samen met artsen, verpleegkundigen, juristen, filosofen en andere deskundigen om ervoor te zorgen dat het recht op waardig sterven voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is. De vereniging is tevens actief betrokken bij wetgevingsinitiatieven en politieke campagnes om het beleid rond euthanasie en palliatieve zorg te verbeteren.

In België is euthanasie sinds 2002 wettelijk toegestaan onder strikte voorwaarden en is het een van de landen ter wereld met de meest liberale wetgeving op dit gebied. De Vereniging Recht op Waardig Sterven speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de toepassing en naleving van deze wetgeving en in het verder verbeteren van de situatie voor mensen die op zoek zijn naar een waardig levenseinde.

Niet reanimeren België

Steeds meer Vlamingen weigeren reanimatie. In Vlaanderen wordt vaker door mensen een DNR-penning (“Do Not Resuscitate” of “Do Not Reanimate”) gedragen om dit duidelijk te maken. RWS heeft in België een duidelijk standpunt over niet reanimeren. Zij gelooft in het recht van elke persoon om te beslissen hoe zijn of haar levenseinde eruit ziet, mits dit binnen de wettelijke kaders blijft.

RWS ondersteunt het recht van mensen om te beslissen om niet te worden gereanimeerd, indien zij daarvoor kiezen. Zij gelooft dat mensen het recht hebben om te beslissen over hun eigen lichaam en gezondheid, en dat dit ook van toepassing is op het moment van het levenseinde.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)