Reanimeer mij niet

In bepaalde situaties kan het zo zijn dat iemand niet gereanimeerd wil worden als hij of zij een hartstilstand krijgt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand ongeneeslijk ziek is en geen levensverlengende behandelingen meer wil ondergaan. In dat geval kan er gekozen worden voor een “reanimeer mij niet” verklaring. Dit is een document waarin de patiënt aangeeft dat hij of zij bij een hartstilstand niet gereanimeerd wil worden.

Een “reanimeer mij niet” verklaring wordt ook wel een niet reanimeren verklaring genoemd. Het is belangrijk om deze verklaring op te stellen en te bespreken met de behandelend arts en de naasten, zodat iedereen op de hoogte is van de wensen van de patiënt. De verklaring kan ook vastgelegd worden in het patiëntendossier, zodat medische professionals hier rekening mee kunnen houden.

Het is goed om te weten dat een “reanimeer mij niet” verklaring niet betekent dat er geen medische behandeling meer zal plaatsvinden. De patiënt kan nog steeds behandeld worden, bijvoorbeeld om pijn te bestrijden of om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het gaat erom dat er geen reanimatie plaatsvindt wanneer het hart stilstaat.

In de gezondheidszorg is het gebruikelijk om te reanimeren bij een hartstilstand. Dit kan echter niet altijd de beste keuze zijn voor patiënten met een beperkte levensverwachting, een ongeneeslijke ziekte of een verhoogd risico op complicaties tijdens de reanimatie. In dergelijke gevallen kan een niet reanimeren penning helpen om de wensen van de patiënt te respecteren.

Een niet reanimeren penning, ook wel bekend als een “reanimeer mij niet” penning, is een identificatiemiddel dat aangeeft dat de drager niet gereanimeerd wil worden in geval van een hartstilstand. De penning kan in verschillende vormen voorkomen, zoals een ketting of een armband.

Het dragen van een niet reanimeren penning is een effectieve manier om ervoor te zorgen dat de wensen van de patiënt worden gerespecteerd in geval van een hartstilstand.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)