Reanimatie penning

Een “reanimatie penning” verwijst naar een identificatieplaatje dat aangeeft dat iemand expliciet heeft aangegeven niet gereanimeerd te willen worden in geval van een levensbedreigende situatie, zoals een hartstilstand. Dit plaatje dient als een visueel symbool om hulpverleners en medisch personeel direct op de hoogte te stellen van de wensen van de drager met betrekking tot reanimatie.

Een reanimatie penning kan verschillende vormen hebben. Het is een plaatje dat aan een ketting is bevestigd. Op het plaatje staat meestal het internationaal herkenbare DNR (Do Not Resuscitate) en/of de tekst “Niet Reanimeren”.

Het dragen van een reanimatie penning is van groot belang voor mensen die expliciet hebben aangegeven dat zij geen reanimatie wensen in geval van een noodsituatie. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een ongeneeslijke ziekte waarbij reanimatie de kwaliteit van leven niet zou verbeteren, persoonlijke overtuigingen of eerdere ervaringen met reanimatie. Het plaatje fungeert als een directe visuele waarschuwing voor hulpverleners, zodat zij snel en adequaat kunnen handelen in overeenstemming met de wensen van de drager.

Als u overweegt een reanimatie penning te dragen dan kunt u deze op onze website bestellen.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)