Reanimatie formulier

Wanneer iemand in een noodsituatie verkeert en reanimatie nodig heeft, is het van essentieel belang dat hulpverleners weten of deze persoon wel of niet gereanimeerd wil worden. Een reanimatie formulier kan hierbij uitkomst bieden. Maar wat is een reanimatie formulier precies en waarvoor dient het?

Een reanimatie formulier, ook wel bekend als een niet reanimeren verklaring, is een officieel document waarin iemand aangeeft welke medische behandelingen hij of zij wel of niet wenst te ondergaan in geval van een noodsituatie. Het formulier bevat vaak informatie over onder andere reanimatie, beademen en het toedienen van medicijnen. Het hebben van een reanimatie formulier heeft geen invloed op de behandeling die iemand ontvangt als hij of zij niet in een noodsituatie verkeert. Het formulier heeft alleen betrekking op medische handelingen die plaatsvinden in een noodsituatie, wanneer iemand bijvoorbeeld een hartstilstand heeft.

Een reanimatie formulier kan op verschillende manieren worden opgesteld. Zo kan het worden opgenomen in een behandelovereenkomst met een zorgverlener, of kan het apart worden opgesteld en ondertekend. Vaak wordt het formulier bewaard in het medisch dossier van de persoon in kwestie, zodat hulpverleners er gemakkelijk toegang toe hebben in geval van nood.

Het opstellen van een reanimatie formulier is een persoonlijke keuze en deze keuze kan te allen tijde worden herzien. Het is daarom belangrijk om het formulier regelmatig te evalueren en indien nodig bij te werken. Daarnaast is het van belang om het formulier te bespreken met dierbaren en eventuele zorgverleners, zodat zij op de hoogte zijn van de wensen van de persoon in kwestie.

In Nederland is het mogelijk om een reanimatie penning te bestellen zodat hulpverleners en zorgverleners hier van op te hoogte zijn. Een niet reanimeren penning kan helpen om duidelijkheid te scheppen voor zowel de persoon in kwestie als hulpverleners.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)