wilsverklaring

Wat is een wilsverklaring?
Een wilsverklaring is een officieel document waarin iemand vastlegt welke medische behandelingen en zorg hij of zij wel of niet wenst te ontvangen in de toekomst, vooral in situaties waarin die persoon zelf niet meer in staat is om deze wensen kenbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige ziekte, coma of dementie. Een wilsverklaring helpt zorgverleners en familieleden om beslissingen te nemen die in lijn zijn met de wensen van de betrokkene.

Inhoud van een wilsverklaring
Een wilsverklaring kan verschillende aspecten van zorg en behandeling omvatten, waaronder:

Medische behandelingen: Specificeren welke behandelingen men wel of niet wenst, zoals reanimatie, kunstmatige beademing, en dialyse.
Palliatieve zorg: Wensen met betrekking tot pijnbestrijding en comfortzorg aan het einde van het leven.
Voeding en hydratatie: Of men kunstmatige voeding en vochttoediening wil ontvangen als men niet meer kan eten of drinken.
Plaats van verzorging: Voorkeur voor verzorging thuis, in een hospice, of in een ziekenhuis.
Organisatie van de zorg: Wie men graag zou willen dat de zorg verleent, zoals familieleden of professionele zorgverleners.

Soorten wilsverklaringen
Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen die elk hun eigen specifieke doel en inhoud hebben:

1. Niet reanimeren verklaring:
Dit document geeft aan dat de persoon niet gereanimeerd wil worden in geval van een hartstilstand. Deze verklaring kan levensreddende handelingen zoals CPR (hartmassage) en het gebruik van een defibrillator uitsluiten.

2. Euthanasieverzoek:
Een verzoek om euthanasie kan vastleggen onder welke omstandigheden iemand euthanasie wenst. Het is belangrijk op te merken dat een euthanasieverzoek geen recht op euthanasie garandeert, maar een verzoek is dat door een arts moet worden beoordeeld en goedgekeurd.

3. Behandelverbod:
Hiermee geeft iemand aan welke behandelingen hij of zij niet wenst te ontvangen, zoals bepaalde operaties of levensverlengende behandelingen.

4.Zorgwensverklaring:
Dit document legt vast hoe iemand verzorgd wil worden als hij of zij niet meer zelfstandig beslissingen kan nemen. Dit kan betrekking hebben op de dagelijkse verzorging, de plaats van verzorging, en door wie de zorg verleend moet worden.

Belang van een wilsverklaring
Het opstellen van een wilsverklaring is belangrijk om verschillende redenen:

Zelfbeschikking: Het geeft mensen de mogelijkheid om zelf te bepalen welke medische zorg zij willen ontvangen.
Gemoedsrust: Zowel voor de persoon zelf als voor de familie en naasten, wetende dat de wensen duidelijk zijn vastgelegd.
Hulp voor zorgverleners: Zorgverleners hebben duidelijke richtlijnen om te volgen, wat de kans op conflicten en onzekerheden verkleint.

Het opstellen van een wilsverklaring
Bij het opstellen van een wilsverklaring zijn er een aantal stappen en overwegingen die belangrijk zijn:

1. Overleg met een arts: Bespreek de mogelijkheden en consequenties van verschillende behandelingen met uw (huis)arts.
2. Duidelijke formulering: Zorg ervoor dat de wensen en eisen duidelijk en ondubbelzinnig zijn geformuleerd.
3. Juridische geldigheid: In sommige gevallen kan het verstandig zijn om de wilsverklaring notarieel vast te laten leggen.
4. Regelmatige herziening: Het is belangrijk om de wilsverklaring regelmatig te herzien en aan te passen aan eventuele veranderingen in uw gezondheidssituatie of wensen.
5.Communicatie met naasten: Bespreek de wilsverklaring met familieleden en naasten, zodat zij op de hoogte zijn van uw wensen.

Samengevat
Een wilsverklaring is een cruciaal document voor iedereen die regie wil houden over zijn of haar medische zorg, zelfs in situaties waarin men zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Door duidelijk vast te leggen wat uw wensen zijn met betrekking tot medische behandelingen, palliatieve zorg, en andere belangrijke zorgaspecten, kunt u ervoor zorgen dat uw wil wordt gerespecteerd en dat uw naasten en zorgverleners precies weten wat u wilt.

Enig resultaat