Ouderenbond ANBO

Wat is de ouderenbond ANBO?

ANBO is de afkorting van Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Het is een vereniging die zich richt op het belang van ouderen in Nederland. ANBO bevordert de belangen en rechten van ouderen op gebieden als wonen, gezondheid, inkomen en maatschappelijke participatie.

Met betrekking tot het standpunt van ANBO over niet-reanimeren, steunt de bond het recht van elke volwassene om te beslissen of ze wel of niet gereanimeerd willen worden in het geval van een hartstilstand. ANBO erkent dat dit een zeer persoonlijke en emotionele beslissing is en ondersteunt de keuze van de betrokkenen, of ze nu kiezen voor reanimatie of niet.

ANBO beveelt aan dat elke volwassene die een beslissing maakt over reanimatie, een duidelijke en specifieke uitspraak doet en dat deze uitspraak in het medisch dossier opgenomen wordt. Dit zorgt ervoor dat de wens van de betrokkene duidelijk is voor de hulpverleners in het geval van een noodsituatie.

In het algemeen is het standpunt van ANBO dat ouderen zelf de verantwoordelijkheid hebben om hun wensen en verwachtingen te uiten met betrekking tot medische zorg en behandeling, en dat deze wensen en verwachtingen moeten worden gerespecteerd door de medische professionele en hun familie en vrienden.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)