NTBR medisch

De term “NTBR medisch” staat voor “Niet Te Beademen en Niet Te Reanimeren” en heeft betrekking op de medische beslissing om een persoon niet te beademen of te reanimeren in geval van een levensbedreigende situatie. Het gaat hierbij om situaties waarin het medisch team heeft geoordeeld dat het starten of voortzetten van reanimatiepogingen niet in het belang van de patiënt is, omdat de verwachte overlevingskansen zeer laag zijn of omdat de patiënt uitdrukkelijk heeft aangegeven geen reanimatie te wensen.

De term “NTBR medisch” wordt vaak gebruikt in de medische context, met name in ziekenhuizen en zorginstellingen, om de medische status en het behandelbeleid van een patiënt aan te geven. Het betekent dat het medische team bij een levensbedreigende situatie geen reanimatiepogingen zal ondernemen, zoals het toedienen van borstcompressies, het geven van beademing of het toedienen van elektrische schokken met een defibrillator.

De beslissing om een patiënt als “NTBR medisch” te bestempelen, wordt meestal genomen na zorgvuldige overweging van verschillende factoren, waaronder de medische toestand van de patiënt, de prognose, de wensen van de patiënt en eventuele wettelijke vereisten. Dit proces wordt vaak geleid door het medische team, in overleg met de patiënt en/of diens vertegenwoordiger, en kan gebaseerd zijn op ethische overwegingen en de principes van gezamenlijke besluitvorming.

Het is belangrijk op te merken dat een “NTBR medisch” status niet hetzelfde is als een officiële niet-reanimeren verklaring (NRV) of een wilsverklaring. Een officiële NRV is een juridisch bindend document waarin de wens van een persoon om niet gereanimeerd te worden wordt vastgelegd. Een “NTBR medisch” status daarentegen is een medische beslissing die gebaseerd is op de specifieke situatie en de beoordeling van het medische team.

De “NTBR medisch” status kan worden vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt, zodat het behandelteam op de hoogte is van de behandelbeperkingen in geval van een levensbedreigende situatie. Dit zorgt voor een duidelijke communicatie tussen het medische team en andere zorgverleners, waaronder ambulancediensten en spoedeisende hulpafdelingen, om ervoor te zorgen dat de wensen van de patiënt worden gerespecteerd.

De “NTBR medisch” status kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de behandelbeslissingen die worden genomen. Het is daarom essentieel dat patiënten en/of hun vertegenwoordigers open communiceren met het medische team en hun wensen en voorkeuren duidelijk maken, zodat een passend behandelplan kan worden opgesteld.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)