Niet-reanimerenwens – Hartstichting

Wat is de Nederlandse Hartstichting?

De Nederlandse Hartstichting is een non-profit organisatie die zich richt op de preventie en bestrijding van hart- en vaatziekten. De Nederlandse Hartstichting beschrijft de “niet-reanimeren wens” als een persoonlijke keuze van iemand over hoe zij behandeld willen worden in geval van een hartstilstand.

In het algemeen staat de Nederlandse Hartstichting voor het belang van transparantie en het respecteren van de wensen van de patiënt bij beslissingen over reanimatie en noodzakelijke maatregelen. Zij benadrukken dat het belangrijk is dat patiënten en hun familie voldoende informatie krijgen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over reanimatie en noodzakelijke maatregelen. Het is belangrijk om deze wensen te bespreken met familie en artsen en deze op papier vast te leggen, zoals in een niet-reanimeren verklaring.

De Nederlandse Hartstichting benadrukt dat patiënten de mogelijkheid hebben om een reanimatie- of noodzakelijke maatregelenbeleid op te stellen en dat dit beleid respectvol moet worden opgevolgd door het medische personeel. Dit beleid kan worden opgesteld door middel van een levenstestament, een volmacht of door gesprekken met de behandelend arts.

In het geval van niet-reanimeren moet de zorg voor de patiënt gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het verminderen van pijn en lijden, en moet de patiënt worden ondersteund door zijn of haar naasten en het medische personeel. De Nederlandse Hartstichting schrijft dat het niet-reanimeren beslissing moet worden genomen in overleg met de patiënt, zijn of haar familie en de behandelend arts. Bij de beslissing over niet-reanimeren moet rekening worden gehouden met de wensen van de patiënt, de medische toestand en de kans op overleving na reanimatie.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)