Niet-reanimerenpenning – Patiëntenfederatie Nederland

Wat is de Patiëntenfederatie Nederland?

De Patiëntenfederatie Nederland is een landelijke vereniging die zich inzet voor de belangen van patiënten in Nederland. In het kader van niet-reanimeren is de Patiëntenfederatie Nederland een belangrijke speler die zich inzet voor de rechten en belangen van patiënten bij beslissingen over reanimatie en noodzakelijke maatregelen.

De Patiëntenfederatie Nederland staat voor het belang van patiëntenparticipatie en patiëntenautonomie bij beslissingen over reanimatie en noodzakelijke maatregelen. Zij bevorderen het recht van patiënten om te beslissen over hun eigen medische behandeling en de ondersteuning die zij daarbij nodig hebben.

De Patiëntenfederatie Nederland biedt informatie en advies aan patiënten en hun familie over reanimatie en noodzakelijke maatregelen, en helpt hen bij het formuleren van hun wensen en het opstellen van een reanimatie- of noodzakelijke maatregelenbeleid.

De Patiëntenfederatie Nederland streeft naar een goede samenwerking tussen patiënten, artsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners bij beslissingen over reanimatie en noodzakelijke maatregelen. Zij bevorderen open communicatie en transparantie tussen patiënten en zorgverleners en helpen patiënten bij het oplossen van problemen en knelpunten in de zorg.

De Patiëntenfederatie Nederland bevordert het gebruik van een niet reanimeren penning en helpt patiënten bij het formuleren van hun wensen omtrent reanimatie en noodzakelijke maatregelen. Bovendien zet de Patiëntenfederatie Nederland zich in voor de erkenning en respect van de wensen van patiënten die een niet-reanimeren penning dragen. Zij werken samen met zorgverleners en instellingen om ervoor te zorgen dat de wensen van patiënten die een niet-reanimeren penning dragen gerespecteerd worden.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)