Niet reanimeren plaatje

Een “niet reanimeren plaatje” verwijst naar een identificatieplaatje dat aangeeft dat iemand expliciet heeft aangegeven niet gereanimeerd te willen worden in geval van een levensbedreigende situatie, zoals een hartstilstand. Dit plaatje dient als een visueel symbool om hulpverleners en medisch personeel direct op de hoogte te stellen van de wensen van de drager met betrekking tot reanimatie.

Een niet reanimeren plaatje kan verschillende vormen hebben. Het kan een klein plaatje zijn van roestvrij staal dat aan een ketting is bevestigd. Op het plaatje staat meestal het internationaal herkenbare DNR (Do Not Resuscitate) of de tekst “Niet Reanimeren”.

Het dragen van een niet reanimeren plaatje is van groot belang voor mensen die expliciet hebben aangegeven dat zij geen reanimatie wensen in geval van een noodsituatie. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een ongeneeslijke ziekte waarbij reanimatie de kwaliteit van leven niet zou verbeteren, persoonlijke overtuigingen of eerdere ervaringen met reanimatie. Het plaatje fungeert als een directe visuele waarschuwing voor hulpverleners, zodat zij snel en adequaat kunnen handelen in overeenstemming met de wensen van de drager.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)