Niet reanimeren penning strafbaar

Het dragen van een niet reanimeren penning is niet strafbaar. Het recht op zelfbeschikking en het maken van keuzes met betrekking tot medische behandelingen, inclusief reanimatie, wordt erkend in de Nederlandse wetgeving.

Het uitgangspunt in Nederland is dat medische handelingen alleen mogen worden verricht met toestemming van de patiënt. Dit betekent dat een arts verplicht is om de wensen van een patiënt te respecteren, inclusief de wens om niet gereanimeerd te worden. Een niet reanimeren penning kan dienen als een visueel hulpmiddel om deze wens kenbaar te maken.

Er zijn echter enkele uitzonderingen en nuanceringen in de Nederlandse wetgeving. Bijvoorbeeld, in noodsituaties waarin de wil van de patiënt niet kan worden vastgesteld, kan een arts besluiten om te reanimeren op basis van de professionele standaard en het behoud van het menselijk leven als primaire verantwoordelijkheid. Daarnaast kan een niet reanimeren penning geen rechtskracht hebben als er twijfels bestaan over de authenticiteit ervan bij de drager.

Het is van groot belang dat personen die een niet reanimeren penning dragen, hun wensen en intenties duidelijk communiceren met hun naasten, huisarts en andere zorgverleners. Het opstellen van een wilsverklaring, zoals een niet reanimeren verklaring, waarin de wens om niet gereanimeerd te worden wordt vastgelegd, kan helpen om deze wens juridisch te onderbouwen. Naast het dragen van een niet reanimeren penning kan een niet reanimeren verklaring op het lichaam worden bewaard bijvoorbeeld in uw portemonnee.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)