Niet reanimeren penning rechtsgeldig

Is een niet reanimeren penning rechtsgeldig?

Ja, in Nederland is een niet reanimeren penning in combinatie met een papieren wilsverklaring rechtsgeldig als de wilsverklaring is opgesteld en ondertekend volgens de wettelijke vereisten. Er zijn geen specifieke wettelijke vereisten voor niet-reanimeren penningen in Nederland. Het is niet verplicht om een naam en geboortedatum op een niet-reanimeren penning te vermelden.

Het is belangrijk om te realiseren dat, ongeacht of de informatie op de penning staat, de drager altijd de verantwoordelijkheid heeft om zijn of haar wensen duidelijk te maken aan het medische personeel. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke wilsverklaring, door de niet-reanimeren penning bij zich te dragen of door middel van een open en rechtstreekse communicatie met het medische personeel. Het is daarom aanbevolen om de penning altijd te dragen en ervoor te zorgen dat het medische personeel op de hoogte is van de aanwezigheid van de penning.

Het is belangrijk op te merken dat, net als bij papieren wilsverklaringen, een niet-reanimeren penning slechts een aanwijzing is en niet automatisch bindend is. In bepaalde gevallen kan een arts besluiten om een reanimatie uit te voeren ondanks een wilsverklaring. Dit gebeurt als de arts meent dat dit noodzakelijk is voor de zorg en bescherming van de patiënt.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)