Niet reanimeren penning NVVE

Wat is de NVVE?

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is een Nederlandse vereniging die zich inzet voor de rechten van mensen om zelf te bepalen hoe en wanneer ze willen sterven, waaronder het recht om niet gereanimeerd te willen worden in geval van hartstilstand of een andere situatie waarbij de hartslag of ademhaling ophoudt. De NVVE biedt informatie en advies aan mensen die zich willen voorbereiden op het levenseinde, en werkt samen met politieke en medische organisaties om het bewustzijn te verhogen en de discussie te stimuleren over de rechten van mensen op het einde van hun leven.

De NVVE is voorstander van het gebruik van een niet reanimeren penning als een persoon ervoor kiest om niet gereanimeerd te worden in geval van een hartstilstand. Het dragen van een niet reanimeren penning kan helpen om de wensen van de persoon duidelijk te maken aan hulpverleners in geval van nood, zodat deze wensen gerespecteerd kunnen worden.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)