Niet reanimeren beleid verpleeghuis

Wat is het niet reanimeren beleid van verpleeghuizen?

Het niet-reanimeren beleid van verpleeghuizen varieert en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de visie van het verpleeghuis, de wetgeving en de richtlijnen van de overheid. In het algemeen moeten verpleeghuizen hun beleid opstellen in overleg met de bewoners, hun familie en het behandelteam.

In veel verpleeghuizen geldt het volgende beleid:

  1. Respect voor de wensen van de bewoners: Verpleeghuizen moeten de wensen van de bewoners respecteren als het gaat om niet-reanimeren. Dit betekent dat de beslissing om niet te worden gereanimeerd door de bewoner zelf moet worden genomen of, indien de bewoner dit niet zelf kan, door een vertegenwoordiger.
  2. Duidelijke vastlegging: De beslissing om niet te worden gereanimeerd moet duidelijk worden vastgelegd in het medische dossier van de bewoner.
  3. Informatie: Verpleeghuizen moeten bewoners en hun familie informeren over het beleid en de mogelijke gevolgen van de beslissing om niet te worden gereanimeerd.
  4. Respect voor het medisch personeel: Verpleeghuizen moeten het medisch personeel trainen en ondersteunen bij het uitvoeren van het niet-reanimeren beleid.

Het is belangrijk op te merken dat verpleeghuizen verplicht zijn om zich aan de wet en richtlijnen te houden en om ervoor te zorgen dat hun beleid in lijn is met de rechten en waardigheid van de bewoners.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)