Niet reanimeren beleid thuiszorg

Wat is het niet reanimeren beleid in de thuiszorg?

In de thuiszorg is het niet-reanimeren beleid gebaseerd op de wens van de patiënt en hun volmacht, of op beslissingen van een arts. Het beleid stelt dat bij bepaalde medische omstandigheden, zoals terminale ziekte of onomkeerbare hersenschade, reanimatie niet nuttig of gewenst is en dus niet uitgevoerd zal worden. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het niet-reanimeren beleid om te waarborgen dat de wensen van de patiënt gerespecteerd worden in geval van medische noodsituaties.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)