Niet reanimeren beleid op medische gronden

Wat is het niet reanimeren beleid op medische gronden?

Een niet reanimeren beleid op medische gronden is een beslissing om niet te reanimeren in geval van hartstilstand of andere levensbedreigende situaties op basis van medische criteria. Dit betekent dat de arts de situatie beoordeelt en vaststelt of reanimatie zinvol is of niet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer reanimatie weinig kans op succes biedt vanwege ernstige of ongeneeslijke aandoeningen, of wanneer de kwaliteit van leven na reanimatie niet voldoende is.

Het niet reanimeren beleid op medische gronden is gebaseerd op het uitgangspunt dat reanimatie alleen zinvol is wanneer het een reële kans biedt op overleving en op herstel van een aanvaardbaar niveau van kwaliteit van leven. Artsen bespreken het beleid met de patiënt en hun familie om ervoor te zorgen dat ze begrijpen waarom reanimatie niet gepast is in deze situatie.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)