Niet reanimeer penning

Een “niet reanimeer penning” is een identificatiesymbool dat aangeeft dat de drager niet gereanimeerd wenst te worden in geval van een levensbedreigende situatie, zoals een hartstilstand. Het doel van de penning is om snel en duidelijk de wens van de drager over te brengen aan hulpverleners en omstanders, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het verlenen van medische hulp.

De niet reanimeer penning is vooral relevant voor mensen die om verschillende redenen ervoor kiezen om niet gereanimeerd te worden. Deze redenen kunnen variëren van persoonlijke overtuigingen tot de aanwezigheid van een terminale ziekte waarbij reanimatie de kwaliteit van leven niet zou verbeteren. Het is een persoonlijke keuze die gebaseerd is op iemands eigen waarden, wensen en medische situatie.

Het dragen van een niet reanimeer penning biedt verschillende voordelen. Allereerst maakt het de wens om niet gereanimeerd te worden snel en duidelijk zichtbaar voor hulpverleners en omstanders. Dit kan belangrijk zijn in noodsituaties waarin snelle beslissingen genomen moeten worden. Het voorkomt misverstanden en helpt ervoor te zorgen dat de juiste medische handelingen worden verricht, in overeenstemming met de wensen van de drager.

Daarnaast kan een niet reanimeer penning ook gemoedsrust bieden aan de drager en diens naasten. Het kan helpen om de eigen regie over medische behandelingen te behouden en ervoor zorgen dat de gewenste zorg en behandeling worden geboden, zelfs als de persoon zelf niet in staat is om zijn of haar wensen kenbaar te maken.

Het dragen van een niet reanimeer penning is niet de enige stap die genomen moet worden. Het is ook verstandig om de wens om niet gereanimeerd te worden te bespreken met naasten, huisarts en andere zorgverleners. Het opstellen van een wilsverklaring, zoals een niet reanimeren verklaring, kan helpen om deze wens juridisch te onderbouwen en ervoor te zorgen dat deze bekend is bij alle betrokken partijen.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)