Niet reanimatie penning

Een niet reanimatie penning is een hanger die je aan een ketting om je nek kunt dragen, waarop staat dat je niet gereanimeerd wilt worden. Hierdoor weten hulpverleners zoals ambulancepersoneel en artsen dat ze bij een noodsituatie niet hoeven over te gaan tot reanimatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand een slechte kwaliteit van leven heeft en het leven na een reanimatie niet meer levensvatbaar is.

De niet reanimatie penning is een manier om je wens kenbaar te maken en kan helpen om onnodig lijden of ongewenste behandeling te voorkomen. Het dragen van een niet reanimatie penning is een persoonlijke keuze en kan bijdragen aan het gevoel van controle over je eigen levenseinde. Het is daarom belangrijk dat deze keuze gerespecteerd wordt door hulpverleners en naasten. Een niet reanimatie penning kan hierbij helpen.

Er zijn verschillende soorten niet reanimatie penningen beschikbaar, maar het belangrijkste doel blijft hetzelfde: het bieden van een duidelijke en ondubbelzinnige manier voor patiënten om hun wensen kenbaar te maken over het wel of niet willen ontvangen van reanimatie.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)