Niet reanimatie hanger

Een niet reanimatie hanger is een medisch sieraad dat aan een ketting om de nek gedragen kan worden en dat aangeeft dat de drager niet gereanimeerd wil worden in geval van een hartstilstand. Deze hanger is vaak bedoeld voor mensen die om medische redenen niet gereanimeerd willen worden, bijvoorbeeld omdat zij een terminale ziekte hebben of omdat hun lichaam niet in staat is om een reanimatie te doorstaan.

De niet reanimatie hanger is een belangrijk instrument bij het maken van de wens van de patiënt bekend bij medische professionals. Het is namelijk niet altijd mogelijk om een verklaring te geven over het wel of niet gewenst zijn van reanimatie in een noodsituatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de patiënt bewusteloos is of als er geen familie of naasten in de buurt zijn die de wens van de patiënt kennen.

Het dragen van een niet reanimatie hanger is daarom een goede manier om ervoor te zorgen dat medische professionals altijd op de hoogte zijn van de wens van de patiënt in geval van een hartstilstand. Het kan voorkomen dat de hulpverleners toch overgaan tot reanimatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er sprake is van een acute situatie waarin reanimatie noodzakelijk is om het leven van de patiënt te redden en er geen directe informatie voorhanden is over de wens van de patiënt.

Echter, in de meeste gevallen zal de niet reanimatie hanger door medische professionals worden gerespecteerd en zal er geen reanimatie worden uitgevoerd bij een hartstilstand. Het is daarom belangrijk om de hanger altijd te dragen en deze goed zichtbaar te maken. Ook is het verstandig om naast het dragen van de hanger de wens om niet gereanimeerd te worden te bespreken met familie en naasten, zodat zij op de hoogte zijn van de wens van de patiënt en deze kunnen doorgeven aan de medische professionals. De niet reanimatie hanger kan door de drager zelf of door een naaste worden aangeschaft.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)