Niet meer reanimeren

De keuze voor “niet meer reanimeren” is er zodat kan worden aangegeven dat er geen reanimatiepogingen meer zullen worden ondernomen bij een persoon in geval van een levensbedreigende situatie, zoals een hartstilstand. Het is een beslissing die kan worden genomen wanneer er geen reële kans meer is op herstel of wanneer de persoon expliciet heeft aangegeven geen reanimatie meer te willen ontvangen.

De keuze om niet meer gereanimeerd te worden kan verschillende redenen hebben. Het kan het gevolg zijn van een ongeneeslijke ziekte, een slechte gezondheidstoestand, een beperkte levensverwachting of de wens om een natuurlijk levenseinde te hebben zonder agressieve medische interventies. Sommige mensen willen bijvoorbeeld liever een vredig en comfortabel afscheid nemen in plaats van te worden onderworpen aan reanimatiepogingen die mogelijk weinig kans op succes hebben en gepaard gaan met mogelijke bijwerkingen.

Het besluit om niet meer te reanimeren wordt meestal genomen in overleg tussen de persoon zelf, de familie en medische professionals. Het is belangrijk dat de wensen van de persoon duidelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een wilsverklaring of een niet reanimeren verklaring. Deze documenten dienen als juridisch bindende uitingen van de wensen van de persoon en kunnen helpen om medische professionals en hulpverleners op de hoogte te stellen van de keuze om niet meer gereanimeerd te worden.

Het is essentieel om de beslissing om niet meer te reanimeren regelmatig te herzien en bij te werken, vooral als er veranderingen zijn in de gezondheidstoestand of persoonlijke omstandigheden van de persoon. Het is ook verstandig om de naasten, zoals familieleden of vertrouwenspersonen, op de hoogte te stellen van de wensen, zodat zij deze kunnen respecteren en overbrengen aan medische professionals indien nodig. Daarnaast kan iemand er voor kiezen om een niet reanimeren penning te dragen.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)