Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie

Wat is de Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie?

De “Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie” is een set richtlijnen en aanbevelingen die zijn ontwikkeld om zorgverleners te ondersteunen bij de besluitvorming over reanimatie bij volwassenen. De richtlijn is samengesteld door een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, verzekeringsmaatschappijen en patiënten- en familierepresentatie.

De richtlijn bevat richtlijnen over de factoren die moeten worden overwogen bij de besluitvorming over reanimatie, waaronder de algemene gezondheidstoestand van de patiënt, de oorzaak van hartstilstand, leeftijd, het verlangen van de patiënt en hun familie, en de prognose voor overleving en kwaliteit van leven na reanimatie.

De richtlijn beveelt aan om de reanimatiewens van de patiënt te respecteren en deze in overweging te nemen bij de besluitvorming over reanimatie. Bovendien stelt de richtlijn voor om, indien nodig, een duidelijk en formeel besluitvormingsproces te volgen en patiënten en hun familie te informeren over de mogelijke uitkomsten en risico’s van reanimatie.

De richtlijn beveelt tevens aan om regelmatig te communiceren en samen te werken met andere zorgverleners, waaronder artsen, verpleegkundigen, verzekeringsmaatschappijen en familie, om ervoor te zorgen dat de besluitvorming over reanimatie gezamenlijk wordt uitgevoerd en de wensen van de patiënt worden gerespecteerd.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)