LEIF

Wat is het LevensEinde InformatieForum (LEIF)

Het LevensEinde Informatie Forum (LEIF) is een vereniging in België die zich bezighoudt met het recht op waardig sterven en de versterking van de informatie en communicatie rondom dit onderwerp. Leif wil een bijdrage leveren aan een goede informatievoorziening, bespreekbaarheid en professionalisering van het thema levenseinde.

De vereniging is ontstaan uit de noodzaak om de samenleving te informeren over het recht op waardig sterven en om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Leif werkt samen met patiëntenorganisaties, artsen, verpleegkundigen, ethicus en andere deskundigen en beleidsmakers om haar doelstellingen te realiseren.

Leif biedt ook informatie en ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken over de zorg rondom hun einde van het leven en mensen die zich afvragen wat hun keuzemogelijkheden zijn in geval van een levensbedreigende situatie. De vereniging wil hiermee bijdragen aan het waarborgen van het recht op waardig sterven en het voorkomen van onnodige medische ingrepen in dit soort situaties.

Het standpunt van Leif over niet reanimeren is gebaseerd op het idee dat mensen het recht hebben om te beslissen over de manier waarop ze willen sterven, inclusief het recht om niet te worden gereanimeerd in bepaalde situaties.

Leif ondersteunt het recht van mensen om een verklaring niet te reanimeren op te stellen, die hun wensen weergeeft in geval van een levensbedreigende situatie. De vereniging bevordert de bespreekbaarheid van deze verklaring en de uitvoering ervan, zodat mensen er zeker van kunnen zijn dat hun wensen worden gerespecteerd.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)