Geldigheid niet reanimeren verklaring

Hoe lang is een niet reanimeren verklaring geldig?

In Nederland is een negatieve wilsverklaring, ook wel een “Do Not Resuscitate” (DNR) verklaring genoemd, meestal geldig voor onbepaalde tijd. Het is de verantwoordelijkheid van de arts en het zorgpersoneel om deze verklaring te respecteren, ongeacht de tijd die verstrijkt.

Echter, de patiënt heeft altijd het recht om de verklaring te wijzigen of in te trekken als hun wensen of omstandigheden veranderen. Het is daarom belangrijk om regelmatig te overleggen met de arts en het zorgpersoneel over de wensen en de niet-reanimeren verklaring.

In sommige gevallen kan de niet-reanimeren verklaring alleen geldig zijn voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld als de patiënt bepaalde behandelingen ondergaat of in bepaalde omstandigheden verkeert. In dit geval is het belangrijk om te overleggen met de arts over de geldigheid van de verklaring en of deze moet worden aangepast.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)