Voorafgaande negatieve wilsverklaring

Hoe een voorafgaande negatieve wilsverklaring invullen?

Een negatieve wilsverklaring wordt in Nederland geregistreerd door een arts of verpleegkundige in het elektronisch Patiëntendossier (ePD) en door middel van een sticker op de patiënt te plakken. Het invullen van een negatieve wilsverklaring varieert per zorginstelling, maar meestal zal de arts of verpleegkundige samen met de patiënt en eventueel diens familie bespreken wat de wensen zijn omtrent reanimatie en dit vastleggen in de verklaring. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de verklaring op een duidelijke en begrijpelijke manier is ingevuld, zodat de zorgverleners de wensen van de patiënt begrijpen en kunnen naleven.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)