Hartstichting niet reanimeren

De Hartstichting is een Nederlandse organisatie die zich richt op het voorkomen en bestrijden van hart- en vaatziekten. Een van de onderwerpen waar zij zich mee bezighouden is reanimatie en wat te doen in geval van een hartstilstand.

De Hartstichting erkent het belang van reanimatie als een levensreddende handeling. Wanneer er sprake is van een hartstilstand, kan het toepassen van een snelle reanimatie de kans op overleven aanzienlijk vergroten. Echter, het kan voorkomen dat een patiënt aangeeft geen reanimatie te willen in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld omdat deze persoon ernstig ziek is en het niet zinvol is om te reanimeren, of omdat de patiënt een niet reanimeren penning of -verklaring heeft.

De Hartstichting geeft aan dat het respecteren van de wens van de patiënt om niet gereanimeerd te worden belangrijk is en dat dit altijd in overleg met de patiënt of diens vertegenwoordiger moet worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een niet-reanimerenpenning door het tonen van de penning aan medisch personeel.

Het is echter wel belangrijk om te weten dat er gevallen kunnen zijn waarin het niet duidelijk is wat de wens van de patiënt is of waarin het toepassen van reanimatie toch noodzakelijk is om het leven van de patiënt te redden. In deze gevallen is het aan de medische professional om te beoordelen wat het beste is voor de patiënt en welke handelingen er nodig zijn.

Het is dus van belang dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen het respecteren van de wens van de patiënt en het toepassen van de juiste medische handelingen. Daarom raadt de Hartstichting aan om het gesprek over niet-reanimeren op tijd aan te gaan met de huisarts en/of specialist, zodat duidelijk is wat de wensen van de patiënt zijn en deze kunnen worden vastgelegd in een niet-reanimerenverklaring.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)