Geen reanimatie verklaring

Een geen reanimatie verklaring is een officieel document waarin iemand verklaart dat hij of zij in het geval van een hartstilstand niet gereanimeerd wil worden. Dit kan om verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld omdat iemand een ongeneeslijke ziekte heeft of omdat iemand simpelweg geen reanimatie wil ondergaan. Hierna bespreken we wat een geen reanimatie verklaring precies inhoudt, wie er gebruik van kan maken en hoe je een dergelijke verklaring opstelt. Ook bespreken we de mogelijke consequenties van het niet willen ondergaan van reanimatie en hoe je deze verklaring bij je draagt in geval van nood.

Er zijn verschillende manieren om een geen reanimatie verklaring kenbaar te maken, bijvoorbeeld door het dragen van een niet reanimeren penning. Deze geeft aan hulpverleners aan dat iemand niet gereanimeerd wil worden.

Het is belangrijk om te weten dat een geen reanimatie verklaring geen garantie biedt dat er niet gereanimeerd zal worden. Bij een acute noodsituatie zal een hulpverlener altijd proberen te handelen in het belang van de patiënt en zal er in sommige gevallen toch worden gereanimeerd, ook als er een geen reanimatie verklaring aanwezig is.

Als u een geen reanimatie verklaring wilt opstellen, kunt u dit doen in overleg met uw huisarts of behandelend arts. Het opstellen van een geen reanimatie verklaring is een persoonlijke keuze die door niemand anders kan worden gemaakt dan door de persoon zelf. Het kan helpen om hierover te praten met naasten en artsen, zodat de wens duidelijk is voor iedereen.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)