DNR Nederland

DNR Nederland” staat voor “Do Not Resuscitate”, wat aangeeft dat iemand geen reanimatie wenst te ontvangen. Het dragen van een DNR-penning is een manier om deze wens kenbaar te maken aan hulpverleners en medisch personeel.

De DNR-penning is een identificatiemiddel in de vorm van een plaatje dat meestal wordt gedragen aan een ketting. Op de penning staat het internationaal erkende DNR of de tekst “Niet Reanimeren”.

Het dragen van een DNR-penning is vooral belangrijk voor mensen die een weloverwogen beslissing hebben genomen om geen reanimatie te willen ontvangen. Dit kan het gevolg zijn van een ongeneeslijke ziekte, een slechte gezondheidstoestand of persoonlijke overtuigingen met betrekking tot kwaliteit van leven. Door een DNR-penning te dragen, kunnen zij hun wens duidelijk communiceren aan medische professionals, zodat deze in geval van een noodsituatie adequaat kunnen handelen volgens de wensen van de drager.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)