Coöperatie Laatste wil

Coöperatie Laatste wil

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is een Nederlandse organisatie die zich richt op het ondersteunen van haar leden bij het zelfgekozen levenseinde. De CLW biedt informatie en advies aan haar leden over verschillende methoden om zelf een einde aan het leven te maken. De organisatie is opgericht in 2013 en heeft inmiddels meer dan 23.000 leden.

Een van de onderwerpen waar de CLW zich op richt is het niet-reanimerenbeleid. Dit beleid houdt in dat er in geval van een hartstilstand of ademhalingsproblemen geen reanimatiepogingen worden ondernomen. Dit kan worden vastgelegd in een niet-reanimerenverklaring (NRV).

De CLW adviseert haar leden om een NRV op te stellen als zij niet gereanimeerd willen worden in geval van een hartstilstand of ademhalingsproblemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand een terminale ziekte heeft en geen zin heeft in een langdurig en pijnlijk reanimatieproces. Het kan ook zijn dat iemand gewoonweg niet gereanimeerd wil worden, omdat hij of zij het leven niet meer levenswaardig vindt.

De CLW biedt haar leden ondersteuning bij het opstellen van een NRV. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een voorbeeldverklaring, waarin de wens om niet gereanimeerd te worden duidelijk wordt vastgelegd. De verklaring kan vervolgens worden besproken met de huisarts en eventueel in het medisch dossier worden opgenomen.

Het niet-reanimerenbeleid is in Nederland wettelijk vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin staat dat een arts verplicht is om te handelen volgens de wens van de patiënt, tenzij dit in strijd is met de goede zorgverlening. Als iemand dus aangeeft niet gereanimeerd te willen worden, is een arts verplicht om hier gehoor aan te geven.

Het is wel belangrijk om te weten dat een NRV geen garantie biedt dat er in geval van een hartstilstand of ademhalingsproblemen niet gereanimeerd zal worden. Er kunnen zich situaties voordoen waarin een NRV niet kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als de patiënt nog niet bewusteloos is. Ook kan het zijn dat een arts in bepaalde situaties besluit om van de NRV af te wijken, bijvoorbeeld als er nog kans op herstel bestaat.

Al met al is het niet-reanimerenbeleid een belangrijk onderwerp voor de CLW en haar leden. Door het opstellen van een NRV kunnen mensen zelf bepalen hoe zij behandeld willen worden in geval van een hartstilstand of ademhalingsproblemen en zo meer regie houden over hun eigen levenseinde.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)