Beslissing DNR

Wie bepaalt DNR?

Een DNR (Do Not Resuscitate) verklaring, of een verklaring waarin staat dat iemand niet gereanimeerd wil worden, wordt in principe bepaald door de patiënt zelf. Het is aan de patiënt om aan te geven of hij of zij gereanimeerd wil worden of niet in geval van een hartstilstand.

In bepaalde situaties, zoals bij een patiënt met dementie of een verstandelijke beperking, kan de beslissing over een DNR verklaring worden genomen door een wettelijk vertegenwoordiger, zoals een familielid of een curator.

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat zorgverleners zich altijd moeten houden aan de ethische beginselen en de wet- en regelgeving in hun regio en de wensen van de patiënt altijd voorop moeten stellen. Het is ook aanbevolen om regelmatig over de wensen ten aanzien van reanimatie te communiceren en de DNR verklaring bij te werken.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)